متولد ۱۳۴۳ قزوین

طراح صحنه، پژوهشگر، مدرس تئاتر و عضو هیات علمی گروه آموزشی تئاتر دانشگاه سوره.

 • کارشناسی طراحی صحنه تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۷۵.
 • کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر۱۳۷۹.
 • شروع فعالیتهای تئاتری از سال ۱۳۵۵ در کلاسهای آموزش تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر قزوین.
 • مسئول راه اندازی جلسات داستان خوانی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ۱۳۷۲.
 • طراح صحنه گروه تئاتر “جمع نمایشگران حروف “ با نمایش / درام ، نمایش و آموزش / در جشنواره تئاتر دانشجویی ۱۳۷۳.
 • استخدام در دانشگاه سوره و شروع فعالیت در گروه آموزشی تئاتر ۱۳۷۳.
 • ساخت پروسوناژ سه متری عمو سام به همراه استاد ناصر پلنگی برای مراسم ۱۳ آبان در سال۱۳۷۳.
 • کارگردانی دو نمایش: /گذر سیاوش از آتش / و / اینجا کجاست/ در جشنواره ایرانگردی و جهانگردی ۱۳۷۳.
 • بازی در نمایش /  کلید دار  /  جشنواره دانشجویی، دانشکده هنرهای زیبا ۱۳۷۳.
 • کارگردانی نمایش / قلب زمان  / ۱۳۷۴.
 • نویسنده و کارگردان نمایش / معصومه / حضور در جشنواره روستا ۱۳۷۴.
 • نویسنده چندین قسمت از بخش تئاتر برنامه ی رادیویی / هفت هنر / به سردبیری مهدی لطفی۱۳۷۵.
 • اولین مسئول سفرهای علمی دانشجویان دانشگاه سوره۱۳۷۵.
 • بازی در نمایش / بیست و چها ساعت از زندگی یک آدم عشق پیت / در جشنواره تئاتر آتشکار و دریافت جایزه بازیگری۱۳۷۵.
 • عضو شورای مشورتی هنرمندان در راه اندازی حوزه ی هنری استان قزوین۱۳۷۶.
 • عضو منتخب دانشجویی در شورای مرکزی کانون نمایش دانشکده ی سینما و تئاتر ۱۳۷۶.
 • تأسیس گروه تئاتر / مهربانان / با فعالیت در زمینه نمایش عروسکی و نمایش کودک از سال۱۳۷۶ تا کنون.
 • نویسنده و طراح صحنه نمایش عروسکی / گامبالا ماه ماه / زمستان۱۳۷۶ قزوین.
 • تدریس نمایشنامه نویسی ، اداره ارشاد اسلامی قزوین۱۳۷۶.
 • طراح صحنه نمایش عروسکی / عروسی مبارک / جشنواره تئاتر دانشجویی ۱۳۷۶.
 • سرپرست گروه نمایش / علیمردان خان / اجرا در جشنواره ایرانگردی و جهانگردی ۱۳۷۷.
 • نویسنده و کارگردان / نخودی و دیو سیاه / اجرای عموم شهرری۱۳۷۸.
 • عضو هیات موسس انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران و فعال از سال۱۳۷۸ تا کنون.( سه دوره هم به عنوان بازرس )
 • عضو هیات موسس کانون تئاتر دانشگاه سوره ۱۳۷۸.
 • مسئول راه اندازی کانون شعر و ادب دانشگاه سوره۱۳۷۸.
 • دبیر هئیت تحریریه مجله ادبی / سونره ی ادبی / دانشگاه سوره۱۳۷۸ و ۱۳۷۹.
 • کارگردان و طراح صحنه نمایش / نخودی و دیو سیاه / قزوین۱۳۷۹.
 • طراح صحنه نمایش / خواستگاری / اجرای عموم فرهنگسرای بهمن۱۳۷۹.
 • طراح صحنه و لباس نمایش / سفری برای آرش / جشنواره بین المللی تئاتر فجر و اجرای عموم در تئاتر شهر۱۳۷۹.
 • نویسنده و طراح صحنه نمایش عروسکی / نخودی و دیو / قزوین۱۳۷۹.
 • طراح صحنه نمایش / ساحره سوزان / جشنواره تئاتر دانشجویی ۱۳۸۰.
 • طراح صحنه نمایش عروسکی / ریزه میزه / اجرای عموم در فرهنگسرای بهمن و ارسباران و … ۱۳۸۰. ( و شرکت در جشنواره عروسکی / ری / )
 • طراحی صحنه نمایش عروسکی / کاکا کثیفه و لگنی جادویی / اجرای عموم به مدت دو سال در چندین فرهنگسرا و … ۱۳۸۲.
 • مدیر گروه آموزشی تئاتر دانشگاه سوره از سال 83 تا 87 وعضو شورای تخصصی گروه تئاتر از سال 82 تا کنون.( مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • دو دوره بازخوان و داور نمایشنامه های جشنواره نمایشنامه خوانی تالار مولوی دانشگاه تهران۱۳۸۵ و ۱۳۸۶.
 • سرپرست هئیت داوران و داور پنج دوره جشنواره بین المللی / صبح روشن  / در بخش نمایشنامه نویسی  از سال۱۳۸۷.
 • داور بخش نقد تئاتر در دومین جشنواره تئاتر دانشجویی سوره۱۳۸۹.
 • معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه سوره.
 • سه سال عضو شورای تئاتر دانشگاهیان کشور. سه دوره داور مسابقات نمایشنامه نویسی جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهیان کشور.
 • از سال ۱۳۷۸ تا کنون بیش از سی دوره داور، بازبین و بازخوان جشنواره تئاتر دانشگاهیان کشور و جشنواره های استانی و منطقه ای تئاتر کشور و…
 • نویسنده مقالات تئاتری در مجلات تخصصی و عضو هئیت تحریریه مجله (رهپویه هنر) در سالهای۱۳۸۶ و ۸۷.
 • سرپرست هیات داوران و داور بخش نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی هفت دوره از جشنواره کشوری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۸ تا کنون.
 • انتخاب مقاله / کنش و دیالوگ در نمایش رادیویی/ در همایش کشوری نویسندگان رادیو و چاپ این مقاله در مجله ی رادیو.۱۳۹۱.
 • بازخوان کلیه متون نمایشی پنجمین جشنواره تئاتر دانشگاهی سوره ۱۳۹۱.
 • باز بین و داور بخش صحنه ای  “     “      “      “     “    “     ‘   ۱۳۹۲.
 • داور سه مقاله تئاتری نشریه ی رهپویه ی هنر دانشگاه سوره ۱۳۹۱.
 • داور بخش نمایشنامه خوانی/ صحنه ای / و نمایشنامه نویسی دفاع مقدس چهارمین جشنواره تئاتر سوره ۱۳۹۱.
 • نویسنده شرح درس اولین دوره مجازی آموزش نمایشنامه نویسی و نقد نمایشنامه نویسی در کشور(مجری شرکت نشر الکترونیک)۱۳۹۱.
 • بازی در دو فیلم نیمه بلند / ناشناس / و / مثلث / (بهار و تابستان۱۳۹۱)
 • کارگردان و طراح صحنه نمایش / شوئیک در جنگ جهانی دوم / نمایش منتخب بخش اساتید شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهیان کشور ۱۳۹۲.
 • طراح صحنه نمایش عاشورایی / معمای مطربان پریشان / اجرای عموم در تالار اندیشه حوزه هنری ۱۳۹۱ و در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر ۱۳۹۲.
 • عضو هئیت داوران فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم کوتاه سوره۱۳۹۱.(۶۱۳ فیلم از سراسر کشور و ۱۸۰ فیلم در بخش مسابقه)
 • مدرس و پژوهشگر برگزیده توسط معاونت پژوهش دانشگاه سوره در سالهای ۸۸و۸۹و۹۰.
 • مدرس مدعو توسط سازمان سنجش برای انجام مصاحبه عملی داوطلبان تئاتر دانشگاههای سراسر کشور از سال۱۳۸۵ تا کنون.
 • استاد راهنمای بیش از ۶۰ پایان نامه مقطع کارشناسی دانشجویان تئاتر.
 • استاد راهنما ی دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی بیش از ۱۰ مورد.
 • استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی بیش از ۱۵ مورد.
 • داور بیش از ۲۰۰ پایان نامه مقطع کارشناسی تئاتر و بیش از ۵۰ پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی در دانشگاه سوره.
 • عضو شورای تئاتر دانشگاهیان کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸.
 • عضو شورای تخصصی گروه تئاتر مقطع کارشناسی از سال ۱۳۸۲ تا کنون.
 •   ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد دانشگاه سوره از سال۱۳۸۶ تا کنون.
 •  پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه سوره سال ۱۳۹۱.
 •   تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر از ۱۳۹۱ تا کنون.
 •  گروه موزشی انیمیشن کارشناسی ارشد از ۱۳۹
 • آموزشی انیمیشن کارشناسی ارشد از ۱۳۹۴ تا کنون.
 •  دانشگاه سوره سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸.
 • مسئول امور آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه سوره از سال ۱۳۸۸ تا کنون.
 • ویراستارمجموعه خلاصه پایان نامه های تئاتر دانشگاه سوره ، به همت معاونت پژوهش برای چاپ.۱۳۸۶.
 • عضو شورای اساتید کارگروه آسیب شناسی تئاتر دانشگاههای کشور در معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ۱۳۹۲.
 • مدرس دروس ( تاریخ ادبیات نمایشی ۱ و ۲ ، روش تحقیق، مبانی نمایشنامه نویسی۱ و ۲، مبانی دکور و صحنه آرایی ۱و ۲، دیدن وتحلیل نمایش ۱و۲، نمایش در ایران، شیوه های نقد تئاتر و سینما، تاریخ تئاتر و سینما ) در مقطع کارشناسی از سال ۸۱ تا کنون
 • مدرس دروس ( روش تحقیق در هنر و اصول درام نویسی ) در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۹۲ تا کنون
 • عضو شورای اساتید تئاتر جهت تدوین دکترین کوتاه مدت و بلند مدت انجمن تئاتر انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت.۱۳۹۴.
 • مسئول کمیته آموزش انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر
 • دبیر علمی جلسات آموزشی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر (این برنامه از سال 95 تا کنون،پنج جلسه آموزشی برگزار شده است) و ……… مدیر گروه تئاتر دانشگاه سوره از مرداد 96

null

فرزاد معافی غفاری

طراح صحنه

شورای سیاست‌گذاری