متولد ۱۳۴۳ قزوین

طراح صحنه، پژوهشگر، مدرس تئاتر و عضو هیات علمی گروه آموزشی تئاتر دانشگاه سوره.

 • کارشناسی طراحی صحنه تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۷۵.
 • کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر۱۳۷۹.
 • شروع فعالیتهای تئاتری از سال ۱۳۵۵ در کلاسهای آموزش تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر قزوین.
 • مسئول راه اندازی جلسات داستان خوانی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ۱۳۷۲.
 • طراح صحنه گروه تئاتر “جمع نمایشگران حروف “ با نمایش / درام ، نمایش و آموزش / در جشنواره تئاتر دانشجویی ۱۳۷۳.
 • استخدام در دانشگاه سوره و شروع فعالیت در گروه آموزشی تئاتر ۱۳۷۳.
 • ساخت پروسوناژ سه متری عمو سام به همراه استاد ناصر پلنگی برای مراسم ۱۳ آبان در سال۱۳۷۳.
 • کارگردانی دو نمایش: /گذر سیاوش از آتش / و / اینجا کجاست/ در جشنواره ایرانگردی و جهانگردی ۱۳۷۳.
 • بازی در نمایش /  کلید دار  /  جشنواره دانشجویی، دانشکده هنرهای زیبا ۱۳۷۳.
 • کارگردانی نمایش / قلب زمان  / ۱۳۷۴.
 • نویسنده و کارگردان نمایش / معصومه / حضور در جشنواره روستا ۱۳۷۴.
 • نویسنده چندین قسمت از بخش تئاتر برنامه ی رادیویی / هفت هنر / به سردبیری مهدی لطفی۱۳۷۵.
 • اولین مسئول سفرهای علمی دانشجویان دانشگاه سوره۱۳۷۵.
 • بازی در نمایش / بیست و چها ساعت از زندگی یک آدم عشق پیت / در جشنواره تئاتر آتشکار و دریافت جایزه بازیگری۱۳۷۵.
 • عضو شورای مشورتی هنرمندان در راه اندازی حوزه ی هنری استان قزوین۱۳۷۶.
 • عضو منتخب دانشجویی در شورای مرکزی کانون نمایش دانشکده ی سینما و تئاتر ۱۳۷۶.
 • تأسیس گروه تئاتر / مهربانان / با فعالیت در زمینه نمایش عروسکی و نمایش کودک از سال۱۳۷۶ تا کنون.
 • نویسنده و طراح صحنه نمایش عروسکی / گامبالا ماه ماه / زمستان۱۳۷۶ قزوین.
 • تدریس نمایشنامه نویسی ، اداره ارشاد اسلامی قزوین۱۳۷۶.
 • طراح صحنه نمایش عروسکی / عروسی مبارک / جشنواره تئاتر دانشجویی ۱۳۷۶.
 • سرپرست گروه نمایش / علیمردان خان / اجرا در جشنواره ایرانگردی و جهانگردی ۱۳۷۷.
 • نویسنده و کارگردان / نخودی و دیو سیاه / اجرای عموم شهرری۱۳۷۸.
 • عضو هیات موسس انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران و فعال از سال۱۳۷۸ تا کنون.( سه دوره هم به عنوان بازرس )
 • عضو هیات موسس کانون تئاتر دانشگاه سوره ۱۳۷۸.
 • مسئول راه اندازی کانون شعر و ادب دانشگاه سوره۱۳۷۸.
 • دبیر هئیت تحریریه مجله ادبی / سونره ی ادبی / دانشگاه سوره۱۳۷۸ و ۱۳۷۹.
 • کارگردان و طراح صحنه نمایش / نخودی و دیو سیاه / قزوین۱۳۷۹.
 • طراح صحنه نمایش / خواستگاری / اجرای عموم فرهنگسرای بهمن۱۳۷۹.
 • طراح صحنه و لباس نمایش / سفری برای آرش / جشنواره بین المللی تئاتر فجر و اجرای عموم در تئاتر شهر۱۳۷۹.
 • نویسنده و طراح صحنه نمایش عروسکی / نخودی و دیو / قزوین۱۳۷۹.
 • طراح صحنه نمایش / ساحره سوزان / جشنواره تئاتر دانشجویی ۱۳۸۰.
 • طراح صحنه نمایش عروسکی / ریزه میزه / اجرای عموم در فرهنگسرای بهمن و ارسباران و … ۱۳۸۰. ( و شرکت در جشنواره عروسکی / ری / )
 • طراحی صحنه نمایش عروسکی / کاکا کثیفه و لگنی جادویی / اجرای عموم به مدت دو سال در چندین فرهنگسرا و … ۱۳۸۲.
 • مدیر گروه آموزشی تئاتر دانشگاه سوره از سال 83 تا 87 وعضو شورای تخصصی گروه تئاتر از سال 82 تا کنون.( مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • دو دوره بازخوان و داور نمایشنامه های جشنواره نمایشنامه خوانی تالار مولوی دانشگاه تهران۱۳۸۵ و ۱۳۸۶.
 • سرپرست هئیت داوران و داور پنج دوره جشنواره بین المللی / صبح روشن  / در بخش نمایشنامه نویسی  از سال۱۳۸۷.
 • داور بخش نقد تئاتر در دومین جشنواره تئاتر دانشجویی سوره۱۳۸۹.
 • معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه سوره.
 • سه سال عضو شورای تئاتر دانشگاهیان کشور. سه دوره داور مسابقات نمایشنامه نویسی جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهیان کشور.
 • از سال ۱۳۷۸ تا کنون بیش از سی دوره داور، بازبین و بازخوان جشنواره تئاتر دانشگاهیان کشور و جشنواره های استانی و منطقه ای تئاتر کشور و…
 • نویسنده مقالات تئاتری در مجلات تخصصی و عضو هئیت تحریریه مجله (رهپویه هنر) در سالهای۱۳۸۶ و ۸۷.
 • سرپرست هیات داوران و داور بخش نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی هفت دوره از جشنواره کشوری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۸ تا کنون.
 • انتخاب مقاله / کنش و دیالوگ در نمایش رادیویی/ در همایش کشوری نویسندگان رادیو و چاپ این مقاله در مجله ی رادیو.۱۳۹۱.
 • بازخوان کلیه متون نمایشی پنجمین جشنواره تئاتر دانشگاهی سوره ۱۳۹۱.
 • باز بین و داور بخش صحنه ای  “     “      “      “     “    “     ‘   ۱۳۹۲.
 • داور سه مقاله تئاتری نشریه ی رهپویه ی هنر دانشگاه سوره ۱۳۹۱.
 • داور بخش نمایشنامه خوانی/ صحنه ای / و نمایشنامه نویسی دفاع مقدس چهارمین جشنواره تئاتر سوره ۱۳۹۱.
 • نویسنده شرح درس اولین دوره مجازی آموزش نمایشنامه نویسی و نقد نمایشنامه نویسی در کشور(مجری شرکت نشر الکترونیک)۱۳۹۱.
 • بازی در دو فیلم نیمه بلند / ناشناس / و / مثلث / (بهار و تابستان۱۳۹۱)
 • کارگردان و طراح صحنه نمایش / شوئیک در جنگ جهانی دوم / نمایش منتخب بخش اساتید شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهیان کشور ۱۳۹۲.
 • طراح صحنه نمایش عاشورایی / معمای مطربان پریشان / اجرای عموم در تالار اندیشه حوزه هنری ۱۳۹۱ و در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر ۱۳۹۲.
 • عضو هئیت داوران فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم کوتاه سوره۱۳۹۱.(۶۱۳ فیلم از سراسر کشور و ۱۸۰ فیلم در بخش مسابقه)
 • مدرس و پژوهشگر برگزیده توسط معاونت پژوهش دانشگاه سوره در سالهای ۸۸و۸۹و۹۰.
 • مدرس مدعو توسط سازمان سنجش برای انجام مصاحبه عملی داوطلبان تئاتر دانشگاههای سراسر کشور از سال۱۳۸۵ تا کنون.
 • استاد راهنمای بیش از ۶۰ پایان نامه مقطع کارشناسی دانشجویان تئاتر.
 • استاد راهنما ی دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی بیش از ۱۰ مورد.
 • استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی بیش از ۱۵ مورد.
 • داور بیش از ۲۰۰ پایان نامه مقطع کارشناسی تئاتر و بیش از ۵۰ پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی در دانشگاه سوره.
 • عضو شورای تئاتر دانشگاهیان کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸.
 • عضو شورای تخصصی گروه تئاتر مقطع کارشناسی از سال ۱۳۸۲ تا کنون.
 •   ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد دانشگاه سوره از سال۱۳۸۶ تا کنون.
 •  پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه سوره سال ۱۳۹۱.
 •   تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر از ۱۳۹۱ تا کنون.
 •  گروه موزشی انیمیشن کارشناسی ارشد از ۱۳۹
 • آموزشی انیمیشن کارشناسی ارشد از ۱۳۹۴ تا کنون.
 •  دانشگاه سوره سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸.
 • مسئول امور آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه سوره از سال ۱۳۸۸ تا کنون.
 • ویراستارمجموعه خلاصه پایان نامه های تئاتر دانشگاه سوره ، به همت معاونت پژوهش برای چاپ.۱۳۸۶.
 • عضو شورای اساتید کارگروه آسیب شناسی تئاتر دانشگاههای کشور در معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ۱۳۹۲.
 • مدرس دروس ( تاریخ ادبیات نمایشی ۱ و ۲ ، روش تحقیق، مبانی نمایشنامه نویسی۱ و ۲، مبانی دکور و صحنه آرایی ۱و ۲، دیدن وتحلیل نمایش ۱و۲، نمایش در ایران، شیوه های نقد تئاتر و سینما، تاریخ تئاتر و سینما ) در مقطع کارشناسی از سال ۸۱ تا کنون
 • مدرس دروس ( روش تحقیق در هنر و اصول درام نویسی ) در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۹۲ تا کنون
 • عضو شورای اساتید تئاتر جهت تدوین دکترین کوتاه مدت و بلند مدت انجمن تئاتر انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت.۱۳۹۴.
 • مسئول کمیته آموزش انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر
 • دبیر علمی جلسات آموزشی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر (این برنامه از سال 95 تا کنون،پنج جلسه آموزشی برگزار شده است) و ……… مدیر گروه تئاتر دانشگاه سوره از مرداد 96

null

فرزاد معافی غفاری

طراح صحنه

شورای سیاست‌گذاری


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More