• نویسنده ی داستان های بلند ( فیلم نامه )
 • دیوار بزرگ همسایه
 • پرواز
 • مرا محاکمه کنید
 • سمفونی طبیعت
 • داستان های نیمه بلند و کوتاه (فیلمنامه و داستان)
 • تک درخت
 • دسر
 • 35 دقیقه ی صبح
 • دو هزار سال بیهوه
 • چهارپایه
 • آب “آ” اول، ” ب” آخر
 • بیمارستان مرگ
 • سرقت بزرگ
 • دیکتاتور کوچک
 • محاکمه
 • خواب آشفته
 • اتاقک سفید
 • سرباز
 • آپارتمان
 • بازی در فیلم کوتاه ” مترو” در سال 1379 به کارگردانی هرمز جهانداری
 • کارگردانی نمایش خاطرات دو دوشنبه در چهارمین جشنواره تئاتر کلاسی خلاق ، دی ماه  91
 • کارگردانی نمایش سه خواهر در پنجمین جشنواره ی تئاتر کلاسی خلاق، اسفند 92
 • منشی صحنه در نمایش ” همه ی دزدها دزد نیستند” به کارگردانی زینب طباطبایی، خانه کوچک نمایش، سال 91
 • دستیار صحنه نمایش” حضرت حر” ، دانشکده علوم انتظامی تهران، پاییز 1392
 • دستیارصحنه و لباس در نمایش پل نو ، جشنواره تئاتر سوره ماه ، 1393
 • دستیار صحنه و لباس در نمایش آرش نامه ، جشنواره سوره ماه،1393
 • نگارش مقاله درباره ی تئاتر میستری و میراکل ، چاپ شده در کتاب درآمدی بر تاریخ تئاتر جهان دوره ی یونان باستان، 1389
 • کارگردانی نمایش” سه شب با مادوکس”،اجرا در دانشکده هنر و معماری، سال1390
 • کارگردانی نمایش ” دانسن” ، اجرا در دانشکده هنر و معماری، سال 1392

کارگردان نمایش “مرشد و مارگریتا” ، اجرا در سالن خانه کوچک نمایش، شهریور 1394

null

رویا شریفی

کارگردان

مسئول امور مالی


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More