نام‌نویسی در سمپوزیوم بین‌المللی طراحی صحنه و لباس تهران

زمان نام‌نویسی دوره‌ی دوم؛

در تمامی بخش‌ها به پایان رسیده است.