نمایشگاه مهندس رضا مهدی‌زاده با عنوان صحنه به صحنه‌ی 2 دیگر برگزار نخواهد شد.

به نقل از مشاور رسانه‌ای سمپوزیوم؛ نمایشگاه مهندس رضا مهدی‌زاده با عنوان صحنه به صحنه‌ی 2 که قرار بود هم‌زمان با دومین دوره‌ی سمپوزیوم بین‌المللی طراحی صحنه و لباس تهران از 7 تا 14 اردیبهشت در محل خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار شود، دیگر برگزار نخواهد شد و تنها یک نمایشگاه از آثار دانشجویان طراحی صحنه و لباس زیر نظر این استاد بزرگوار برگزار خواهد شد.
اکبر جلیلی، رئیس سمپوزیوم بین‌المللی طراحی صحنه و لباس تهران نیز در یادداشتی از این عدم هماهنگی گله نموده و خطاب به مهندس رضا مهدی‌زاده نوشته است: استاد گرانقدر نیک می‌دانیم که چه زحمات ارزنده‌ای برای آماده شدن آثارتان در این نمایشگاه متحمل شده‌اید و متأسفیم به‌خاطر اینکه نتوانستیم در این دوره از سمپوزیوم میزبان آثار ارزنده‌ی شما باشیم، سمپوزیوم یک نهاد مستقل است که در این راه نهادهایی چون مرکز هنرهای نمایشی، خانه‌ی تئاتر و انجمن طراحان صحنه و لباس در برگزاری دوره‌ی دوم آن مشارکت نمودند، ولی با این‌حال هماهنگی‌ها به درستی صورت نگرفت و با اینکه سمپوزیوم تمام تلاش خود را جهت برگزاری نمایشگاه شما نمود، متأسفانه این نمایشگاه ارزنده را در این دوره از دست دادیم. باشد که به زودی بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای آثار شما و سایر طراحان باشیم.
دوره‌ی دوم سمپوزیوم بین المللی طراحی صحنه و لباس تهران با مشارکت خانه‌ی تئاتر ایران و انجمن طراحان صحنه و لباس از هفتم تا چهاردهم اردیبهشت ماه 1397 در خانه‌ی هنرمندان ایران برگزارخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More